TotenZ bluenZ Công an

85.000 
100.000 

Túi vải TotenZ bluenZ Công an

Là một danh từ mà nhắc đến ai cũng phải “rén”. Là người duy nhất hốt tui cho đến thời điểm này. Hành mang đến hình ảnh thân quen vô cùng hóm hỉnh cùng cách lí giải chân thật thể hiện trên chiếc túi bạn mang.

Không chỉ là túi, đó còn là suy nghĩ của bạn!

Có thể bạn quan tâm: BìnhenZTotenZ